Препоръки при работа с дървени греди

ЗАЩО ДЪРВЕНИ ГРЕДИ ПОД НАЕМ


За изработка на конструкцията на малки строителни обекти изпълнителят на строежа предпочита за кофраж да използва дървени греди със сечение 10/10 сантиметра, вместо скъпите 2Т греди. Различни дължини дървени греди се използват и за кофраж на подпорни стени и огради. На този вертикален кофраж гредите стоят буквално няколко дни, след което нарязани на различни дължини се декофрират.

Борсите за дървен материал предлагат дървени греди със сечение 10/10 см. и с дължини от 4 метра и 3 метра. В процеса на кофражните работи голяма част от тези греди биват нарязвани според нуждите на строежа и размерите на полета, стълбища, и колони. Когато строежът приключи се оказва, че от закупените дървени греди почти не са останали такива с първоначалните размери. Гредите са нарязани и голяма част от тях не могат да се използват за друго освен за огрев. Равносметката: хиляди левове излизат през комина на печката.

В склада на „Кондор“ има дървени греди с размери от един до четири метра, като дължините им са през десет сантиметра. Според нуждите на строежа могат да се наемат греди с различни размери. Това позволява на кофражистите да си подбират подходящите дължини на гредите, вместо да режат безразборно греди с дължини от четири и три метра. Наемната цена на този вид кофраж е ниска и така се икономисват средства на инвеститора.

Има още един ефект от наемането на различни размери дървени греди със сечение 10/10 сантиметра! При изработването на една дървена греда с дължина от четири или три метра се отсича едно дърво и след съответната обработка на стеблото се получава тази квадратна греда. Един кубик се състои от двадесет и пет броя греди с дължина четири метра. За тяхната изработка са отсечени двадесет и пет дървета. Ако се наеме един кубик греди от склада на „Кондор“ тези дървета няма да бъдат отсечени. Скъпоценната родна природа ще получи още един шанс да оцелее и да радва нашите деца, вместо да отлети през комина на печката.