Препоръки при работа с телескопични подпори („хюнебеци“)

Телескопичните подпори или наложилият се термин в съвременната строителна практика „Хюнебеци“ са основен елемент от кофражната техника.

На пазара за строителна техника под наем се среща твърде голямо разнообразие от модели телескопични подпори – от най-старите образци руско и българско производство – на завода за кофражна техника в Пловдив, през хюнебеците на немските фирми Дока и Пери, до многообразието от телескопични подпори китайско производство.

Основният въпрос, който стои за решаване пред кофражистите е колко телескопични подпори са необходими за подпирането на един квадратен метър от кофража за една плоча?

В конструктивния проект на новостроящите се сгрaди тази информация обикновено липсва, но има достатъчно друга информация, която позволява на техническия ръководител на обекта да отговори правилно на този въпрос. Това е информацията за типа конструкция, за кофражния и арматурен план. Обикновено за сгради от пета категория – ниско етажни къщи и вили обичайната практика предполага един кубичен метър бетон да тежи около 1800 килограма. Към обема на един квадратен метър от плоча с дебелина 20 см, което прави 0.2 куб. м. бетон следва да се добави теглото на арматурата според арматурния план. Опитният кофражист насища зоната на гредите с повече телескопични подпори. В арматурния план има данни за теглото на арматурата определена за армиране на съответната плоча. Така много лесно може да се изчисли средното тегло на арматурата за един квадратен метър от плочата. При тези сметки не трябва да се пропуска и теглото на самия кофраж: практиката е наложила водоустойчив шперплат и дървени греди със сечение 10/10 см. Тяхното тегло е твърде относително и зависи доколко са пресни или мокри.

След направените изчисления, техническият ръководител вече знае най-общо какъв товар трябва да носят телескопичните подпори. Той е установил теглото на плочата заедно с кофража, която трябва да бъде надеждно подпряна. Следва въпросът, какво тегло може да поеме една телескопична подпора? В сертификатите на различните видове „хюнебеци“ са посочени различни цифри, но те обикновено варират около 7 килонютона или 713.97 кг. Изключение правят телескопичните подпори – китайско производство. При тяхното използване няма да е грешка известно презастраховане. Трябва да се има предвид, че при пълно изтегляне на подпората нейната товароносимост е в най-ниските си граници. Затова нашият технически ръководител обикновено взима решение за подпиране на 100 кв.м. плоча да използва не по малко от 150 броя телескопични подпори.

Незаменимото удобство при работата с телескопични подпори в българската строителна практика е нарушено поради липсата на достатъчно култура при тяхното приложение. Кофражистите се сблъскват с един обичаен проблем - липса на щифтове. Щифтовете незабавно се подменят с парчета арматура. Тя се оказва най-слабото звено от конструкцията на хюнебека. Ако вместо сертифицирания щифт в отворите на вътрешната тръба се монтира парче арматура, точно от тази арматура започва да зависи товароносимостта на тази телескопична подпора. Ако се използва парче от арматура с диаметър 6.5 мм., то рискът тази подпора да поддаде е сериозен. Трябва да се използва оребрена, високоустойчива на опън SD стомана в съответствие с DIN 488. Отворите на подпорите са така калибровани, че арматура № 14 трудно може да премине през тях. Подходяща за ползване в този критичен случай е арматура № 12.

Следващият проблем е блокиране на муфите, с които се прави фината нивелация на телескопичната подпора. Обикновеното горено двигателно масло е достатъчно за смазване на резбата на муфите след почистването с телена четка. Ако се използва грес, то рискът от последващо още по-голямо замърсяване е значителен.

Строителният работник често се сблъсква с нехайството на своите колеги, когато подпората е блокирала и вътрешната тръба не иска да излиза. Това се е случило, защото някой е ударил подпората с кирка, тесла или друг твърд предмет, вместо внимателно да я демонтира, като извади пироните от гредата и развие муфата. В следствие на удара, външната тръба се е деформирала, блокирала е вътрешната тръба и подпората изглежда негодна за употреба. Техническият ръководител трябва да накаже безотговорния работник, но веднага след това да намери начин да поправи проблема. Това не е невъзможно. Обикновено подпората е ударена в своята основа и я блокира именно там. След лек удар на петата в здрав неподвижен предмет вътрешната тръба обикновено се разблокира и телескопичната подпора вече може отново да се използва.

Нашата практика наложи един бърз метод за ремонтиране на деформирани подпори: Нужна е тръба от скеле с диаметър 48 мм. и дължина около два-три метра. Следва да се разблокира вътрешната тръба с удар на нейната пета в неподвижен здрав предмет. Тръбата за скеле се набива във външната тръба на хюнебека, докато премине през деформирана зона. Следват няколко удара с чук върху деформираните зони така, че деформираната тръба на подпората да следва закръглението на набитата в нея тръба от скеле. Ще видите как изведнъж двете блокирали една в друга тръби ще започнат да се движат свободно.