Препоръки при работа с водоустойчив шперплат

Спазването на определени правила при използване на водоустойчив шперплат в строителния процес може да ви спести значителни средства.

Водоустойчивият шперплрат или бандовете, както е популярно да се наричат от строителните работници представляват панели от смляна дървесина, обработени с високоякостни лепила и силикони. Група от такива панели под въздействието на висока температура и налягане, двустранно се импрегнира с обработена със специални фенолни смоли хартия. Кантовете на получения лист също се защитават от влагата чрез импрегниране със смола и се боядисват.

Шперплатът за нуждите на строителството се произвежда съобразно хармонизирани европейски строителни стандарти „EN“. Този лист е един доста скъп материал, който е подходящ за приложение на открито, най-често за направа на бетонови кофражи.

Изискване при кофриране на стоманено-бетонни плочи, колони и греди, както на стени и шайби е отделните листи водоустойчив шперплат да са с дебелина 21 мм. Ако правите компромис с това изискване, има реална опасност от деформация на листите. При използването на по-тънък шперплат, кофражът ще се оскъпи, защото трябва да се насища допълнително с греди и телескопични подпори.

Най-често срещаните листи на пазара са с размери 122/244 см., което прави площ от приблизително 3 кв.м. Този размер доказва, че шперплатът е произведен в Китай и не е съобразен с „EN“. Водоустойчивият шперплат произведен в „Лесопласт“ АД гр. Троян е с размери 125/250 см. Цената на този продукт е значително по-висока от цената на произведените в Китай бандове. Това обаче е за сметка на значително по-високото качество на водоустойчивия шперплат произведен в България.

Дори и китайските бандове обаче могат при правилна употреба да се използват многократно, при спазване на няколко правила на тяхната употреба.

Първото изискване е към транспортирането и съхранението на материала. Най-важното условие при траспорта е листите водоустойчив шперплат да са наредени в една равнина и при товаро-разтоварните работи особено когато се ползва кран, при сапанирането да се слагат протектори между сапаните и пачките. Така листите не са с деформирани и наранени страни.

При съхраняване на територията на строителния обект, както и в складове, листите водоустойчив шперплат трябва да са наредени на пачки. Най-долният лист трябва да е отделен от терена с греди, които задължително са нивелирани. Неправилно е листите да се съхраняват вертикално. Това предизвиква тяхната деформация, а когато са на открито, в кантовете на шперплата прониква влага, която особено през зимния сезон предизвиква разлепване на отделните слоеве на бандовете и от там до скъсяване на техния живот.

Друго изискване при работа с водоустойчив шперплат е всеки лист преди работа да се почисти от прах, остатъци от бетон и варо-циментови разтвори, след което да се обработи с кофражно масло. Препоръчвамe кофражното масло производство на фирмата WURTH. Този продукт гарантира адхезия на всички строителни материали използвани в строителния процес със стоманено-бетонната плоча след нейното декофриране. Ползването на кофражни масла с неустановен произход крие големият риск от падане на мазилки, шпакловки, изибиване на петна и соли. Ако ползвате кофражни масла на водещи в строителната химия фирми, ще си спестите много средства, защото ще избегнете рекламации за дефекти на довършителните работи. Тези масла гарантират връзка между материалите и стоманено-бетонната конструкция на сградите след декофриране.ЗАЩО ВЕЛДЕ /VELDE/БЪЛГАРИЯ АД


“Велде България” АД гр. Троян е част от групата на австрийската компания “Velde”, която е мажоритарен собственик на дружеството. Фирмата е основен производител на строителен водоустойчив шперплат. В строителната практика се използва трислойно платно с размери 1250/2500/21 mm. Това кофражно платно отговаря на всички стандарти за кофраж на плочи, греди и колони изграждащи стоманено - бeтонни конструкции на сгради от всички категории на строеж. Следва да добавим, че това платно почти няма аналог по своето качество, особено ако се сравнява с подобно платно внесено от Китай.

„Велде България“ АД пусна в производство още няколко вида трислойни кофражни платна. Техните размери са са 2500/500/21 мм. и 2000/500/21 мм. Защо се наложи производството на тези кофражни платна? Строителната практика показа, че когато се кофрират съответните полета, се налага големите листи с размери 1250/2500/21 мм. да се разкрояват на по-малки. Повечето полета са кратни на петдесет сантиметра. Когато два листа се поставят един до друг се образува поле с размери 2500/2500 mm. Така размерите на всяко поле са кратни на 1250 mm. Рязането на скъпият водоустойчив шперплат е неизбежно. Новото трислойно кофражно платно е конструирано с нов размер 500/2500/21 mm. Когато го добавим към нашите два големи листа от водоустойчив шперплат ще се получи поле с размери 3000/2500, след това 3000/3000, 3500/3000 и т.н. Ето как отпада необходимостта от рязане и унищожаване на скъпия водоустойчив шперплат. По подобен начин и значително по облекчено се работи и с платното с размери 2000/500/21 мм.

Новите платна има още едно голямо предимство: те са повече от два пъти по леки. Един работник без усилие може да ги пренася, реди и декофрира. За пренасянето, подреждането и декофрирането на големия лист са необходими двама, че дори и трима работници. Ето защо съвременните кофражисти предпочитат дори да подредят полетата изцяло с новите трислойни кофражни платна.