Информация за клиенти, сключили договор за наем на кофражна техника и скеле

Уважаеми клиенти,

В качеството си на Ваш коректен партьор дружеството с ограничена отговорност с фирма „ КОНДОР РЕНТ “ ЕООД Ви уведомява за следното:

 1. Отдаваното под наем комплект тръбно скеле;
  • При връщане на отдаден под наем комплект тръбно скеле с липсващи болтове към жабките, наемателят дължи сума в размер на 1.00 лв за всеки липсващ или негоден болт с гайка.
  • Изкривена тръба се заплаща 30% от стойността на тръбата посочена в договора.
 2. Отдавано под наем рамково скеле:
  • Деформирани рамки се заплащат 30 % от стойността на тези вещи, както е посочена в договора;
  • Счупена дървена платформа се заплаща според стойността на платформата посочена в договра;
 3. Отдавани под наем телескопични подпори:
  • Блокирана телескопична подпора се заплаща - 2.00 лв;
  • Липсваща кука се заплаща - 1.00 лв;
  • Липсваща пета се заплаща - 3.00 лв;
  • Липсваща дръжка се заплаща - 2.00 лв;
  • Заварка на пета или дръжка се заплаща по 1.00 лв на детайл;
 4. Отдавани под наем дървени греди 10/10 :
  • Счупена или отрязана дървена греда се заплаща според нейната стойност, посочена в договора;
 5. Отдавани под наем водоустойчив шперплат:
  • Счупен или срязан водоустойчив шперплат се заплаща според неговата стойност, посочена в договора;

Наемателят трябва да уведоми „ КОНДОР РЕНТ “ ЕООД за деня, в който ще връща наетите от него вещи, в предходния такъв, за да бъде осигурена сума по депозита в склада на фирмата.