Тръбно скеле

* Всички цени са БЕЗ ДДС

 • ТРЪБНО СКЕЛЕ: Наемни цени за тръби за скеле с дължина 1.0 м. / 1.40 м. / 2.0 м. / 2.50 м. / 3.0 м. / 4.0 м. / 5.0 м. / 6.0 м.:
  • до 20 дни0.05 лв. за 1 линеен метър тръба на ден;
  • от 21 до 30 дни0.04 лв. за 1 линеен метър тръба на ден;
  • над 30 дни0.03 лв. за 1 линеен метър тръба на ден;
  Наемни цени за правоъгълни и поцинковани жабки:
  • до 20 дни0.07 лв. за 1 брой на ден;
  • от 21 до 30 дни0.06 лв. за 1 брой на ден;
  • над 30 дни0.05 лв. за 1 брой на ден;
  Наемни цени за въртящи жабки:
  • до 20 дни0.08 лв. за 1 брой на ден;
  • от 21 до 30 дни0.07 лв. за 1 брой на ден;
  • над 30 дни0.06 лв. за 1 брой на ден;
  Наемни цени за съединители – тръбни и арматурни:
  • до 20 дни0.06 лв. за 1 брой на ден;
  • от 21 до 30 дни0.05 лв. за 1 брой на ден;
  • над 30 дни0.04 лв. за 1 брой на ден;
  Наемни цени за дървени талпи с дължина 4 метра:
  • до 20 дни0.30 лв. за 1 брой на ден;
  • от 21 до 30 дни0.25 лв. за 1 брой на ден;
  • над 30 дни0.20 лв. за 1 брой на ден;
  Наемни цени за пети:
  • до 20 дни0.05 лв. за 1 брой на ден;
  • от 21 до 30 дни0.04 лв. за 1 брой на ден;
  • над 30 дни0.03 лв. за 1 брой на ден;
Снимки – скелета Снимки – скелета