Строителна техника под наем
Процес на наемане

Ако търсите строителна техника под наем и се свържете с нашите брокери, най-добре е да осъществите една лична среща с тях в офиса на дружеството. Така ние ще разберем по-добре какви са вашите цели и как най-добре можем да ви съдействаме за тяхното реализиране. След като установим заедно каква техника ще ви послужи най-ефективно, коментираме нейното качество, количество и сроковете, за които ще я ползвате, определяме финансовите параметри на наемната цена и гаранциите и пристъпваме към изработка на договор за наем.