Парапети

За производството на парапети използваме материали от кухи стоманени профили и от плътен метал, който комбинираме с орнаменти от ковано желязо. Проектираме изделията според конкретни задания или използваме модели от каталозите на производителите на орнаменти от ковано желязо.

Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети Снимки – парапети