Решетки

Металните решетки имат като охранителни така и естетични функции. Те завършват по един окончателен начин фасадите на сградите и допълват архитектурното пространство със своите форми и цветове.

Снимки – решетки Снимки – решетки Снимки – решетки Снимки – решетки Снимки – решетки Снимки – решетки Снимки – решетки Снимки – решетки