Строителна техника под наем
Строителна техника под наем

Търговско дружество „Кондор“ ЕООД притежава дългогодишен опит в строителството на жилищни сгради. Тази практика позволи на екипа ни да осъществи една добра организация и управление на търговската дейност по отдаване под наем на строителна техника. Ние знаем, че много юридически и физически лица предприемат строителни дейности и ремонти, които не са тяхно типично занятие. Тъй като те не разполагат с обичайните строителни съоръжения и машини, нашата цел е да подпомогнем това тяхно начинание. Затова им предлагаме да не извършват излишни инвестиции, които ще са им по-необходими за самото строителство или ремонти, както и за тяхната основна дейност, а да наемат най-необходимото и най-типичното за строителството и то да е съобразено със съвременните технологични изисквания.